Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2010021114521509
Kategória:AAB
Autor:Krajčová Nadežda (50%)
Autor:Pasternáková Lenka (50%)
Názov:Hodnotová orientácia detí a metódy hodnotenia v rodine [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2009
Rozsah:107 s.
ISBN:978-80-555-0099-7
Ohlas:[4] 2014. ČEPELOVÁ, Slávka. Edukačné hľadisko hodnôt a hodnotovej orientácie. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXV. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [CD-ROM]. Bratislava : Z-F LINGUA, 2014, s. 40. ISBN 978-80-89328-96-3.
Ohlas:[4] 2016. PÍŽOVÁ, L., BALOGOVÁ, B. Hodnoty a hodnotové orientácie materstva v hypermoderne. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 142. ISBN 978-80-555-1734-6.
Ohlas:[4] 2018. BALOGOVÁ, B., BILASOVÁ, V., GEREMEŠOVÁ, G. Sociálne kontexty hodnôt. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2018, s. 69. ISBN 978-80-555-2097-1.
Oblasť výskumu:010