Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2010021114093084
Kategória:AFD
Autor:Ali Taha Viktória (100%)
Názov:Význam univerzít v regionálnom rozvoji z hľadiska procesu tvorby ľudského kapitálu
Zdroj:Regionálna a miestna verejná správa v znalostnej ekonomike [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie; Bratislava, 26.11.2009
Vydavateľské údaje:Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009
Lokácia:[10 s.]
ISBN:978-80-225-2844-3
Ohlas:[3] FERENCOVÁ, Martina 2011. Zlepšení přístupu k lidským zdrojů prostřednictvím využití neverbálních prostředků interpersonální komunikace na pracovišti. In Studia Trebicensia : odborný časopis Západomoravské vysoké školy Třebíč. 2011, č. 1, s. 59.
Ohlas:[4] FERENCOVÁ, M., JURKOVÁ, J. 2010. Manažérske a komunikačné spôsobilosti ako súčasť požiadaviek praxe na záujemcov o manažérske a ekonomické pozície. In MANEKO : časopis o ekonomike a manažmente priemyselných podnikov, ISSN 1337-9488. 2010, roč. 2, č. 2, s. 169.
Ohlas:[3] JURKOVÁ, Jana 2010. Vybrané aspekty legislatívneho rámca vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. In Periodica Academica, ISSN 1802-2626. 2010, roč. 5, č. 2, s. 114.