Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Antoňáková Darina (100%)
Názov:Problémy objektivizácie preverovania a hodnotenia vedomostí na vysokej škole
Zdroj:Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Slavistika. Jazykoveda. Roč. 26. Zv. 3
Vydavateľské údaje:Prešov : PdF UPJŠ v Košiciach, 1991
Lokácia:S. 3-19
Ohlas:[4] Cudzí jazyk v doktorandskom štúdiu ako súčasť odbornej prípravy. In Perspektívy vyučovania cudzích jazykov v doktorandskom štúdiu : zborník príspevkov z dištančnej medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2008, s. 76. ISBN 978-80-8094-342-4.