Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2009121110522992
Kategória:AAB
Autor:Čech Vladimír (100%)
Názov:Fyzickogeografická analýza a regionalizácia krajiny centrálnej časti Galmusu a priľahlej časti Hornádskej kotliny [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009
Rozsah:200 s.
ISBN:978-80-555-0097-3
URL:http://www.pulib.sk/elpub/FHPV/Cech1/index.html
Ohlas:[4] 2010. POLČÁK, N., ŠŤASTNÝ, P. Vplyv reliéfu na veterné pomery Slovenskej republiky. 1. vyd. Banská Bystrica, 2010, s. 116. ISBN 978-80-8083-993-2.
Oblasť výskumu:092