Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2009111610342940
Kategória:GII
Autor:Žilka Tibor (50%)
Autor:Slančová Daniela (50%)
Názov:Sociatívnosť výrazu a rozvíjajúce kategórie
Zdroj:Tezaurus estetických výrazových kvalít
Vydavateľské údaje:Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 2008
Lokácia:S. 61-66
ISBN:978-80-8094-350-9