Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2009102715332090
Kategória:AED
Autor:Ali Taha Viktória (100%)
Názov:Vplyv univerzít na regionálne inovačné procesy a model "trojitej špirály"
Zdroj:Implementácia špecifických znalostných a marketingových modelov a nástrojov v regionálnom rozvoji : zborník vedeckých štúdií z výskumného grantu VEGA č. 1/4638/07 a Centra excelentnosti výskumu kognícií - CEVKOG
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2009
Lokácia:S. 134-140
ISBN:978-80-555-0060-7
Ohlas:[4] JURKOVÁ, J., FERENCOVÁ, M. 2010. The opportunities for increasing the marketing communication efficiency on the university education market. In Management 2010. (Part I.) : knowledge and management in times of crisis and ensuing development. Prešov : University of Prešov in Prešov, 2010, p. 441. ISBN 978-80-555-0257-1.
Ohlas:[4] GBUROVÁ, Jana 2011. Marketingová komunikačná politika ako nástroj marketingového mixu vysokých škôl. In Marketing a marketingová komunikácia (vybrané aspekty, pohľady a trendy) : recenzovaný vedecký (nekonferenčný) zborník. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Katedra marketingu a marketingového obchodu, 2011, s. 122. ISBN 978-80-555-0277-9.