Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Birknerová Zuzana (95%)
Autor:Vnenková Daniela (5%)
Názov:Nezamestnanosť a kvalita života
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009
Rozsah:74 s.
ISBN:978-80-555-0069-0
URL:http://www.pulib.sk/elpub/FM/Birknerova1/index.html
Ohlas:[4] Manažment projektov – vybrané oblasti. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2010, s. 123. ISBN 978-80-555-0123-9.
Ohlas:[3] Komparatívny prístup pri subjektívnom posudzovaní kvality života. In Psychologie práce a organizace 2009 : (příspěvky z mezinárodní konference konané ve dnech 27.-29. května v Praze). Praha : Matfyzpress Praha, 2009, s. 91. ISBN 978-80-7378-119-4.
Ohlas:[4] Hodnotenie životnej spokojnosti ako ukazovateľa kvality života u zamestnaných a nezamestnaných v Košickom kraji. In Psychológia práce a organizácie 2010 : zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie [CD-ROM]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010, S. 272-283. ISBN 978-80-223-2970-5.
Ohlas:[3] Indikátory kvality života zamestnaných a nezamestnaných žien. In Konference Psychologie práce a organizace 2011 [CD-ROM]. Brno : Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5490-5.
Ohlas:[1] Correlations between selected macroeconomic indicators - case study of Slovak republic and Czech republic. In Political sciences, law, finance, economics and tourism, ISSN 2367-5659. Sofia : STEF92 Technology, 2016, s. 793-798. ISBN 978-619-7105-74-2.