Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2009102609545700
Kategória:AAB
Autor:Kónya Peter (100%)
Názov:Za Boha, Vlasť a slobodu! [print] : pohnuté osudy kuruckého generála Juraja Ottlyka
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2009
Rozsah:366 s.
ISBN:978-80-8068-913-3
Ohlas:[4] 2016. ŠVORC, Peter. Štrbské vizitácie a ich aktéri. Prešov : Universum-EU, 2016, s. 239. ISBN 978-80-89046-95-9.
Ohlas:[6] 2011. GRÓFOVÁ, Mária. Za Boha, vlasť a slobodu! : pohnuté osudy kuruckého generála Juraja Ottlyka. In Fórum archivárov [online], ISSN 1339-8423. 2011 [cit. 2018-10-05], roč. 20, č. 2, s. 32-33. Dostupný na internete <http://www.archivari.sk/phocadownload/forum_archivarov/FA_2011_02.pdf>
Ohlas:[6] 2009. JANURA, T. For god, fatherland and freedom. Turbulent times pf Kuruc Gen. George Ottlyka. In Historický časopis, ISSN 0018-2575. 2009, roč. 57, č. 4, s. 740-742.
Ohlas:[1] 2020. DANIŠ, Miroslav. The uprising of Francis Rákóczi the second in the context of Russian diplomacy. In Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta-Istoriya, ISSN 1812-9323. 2020, roč. 65, č. 3, s. 865-882. SCOPUS;WOS:000581889500010.
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:030