Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2009102015593762
Kategória:AED
Autor:Agafonová Mária (20%)
Autor:Hrehová Daniela (20%)
Autor:Behúnová Vlasta (30%)
Autor:Melkusová Helena (30%)
Názov:Vzdelanie - trvalo udržateľný rozvoj - mládež - multikulturalita
Zdroj:K otázkam rozvoja osobnosti vysokoškoláka v procese humanizácie technologického vzdelávania
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta výrobných technológií TU Košice so sídlom v Prešove, 2009
Lokácia:S. 101-109
ISBN:978-80-553-0225-6
Ohlas:[3] HREHOVÁ, D., NEMČOKOVÁ, V. 2009. Nová epocha identity. In Člověk - dějiny - hodnoty IV (jako filozofický, sociologický a politologický problém). Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2009, s. 151. ISBN 978-80-7368-725-0.