Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2009101413121170
Kategória:AAB
Autor:Chapčáková Alexandra (100%)
Názov:Hodnotové kritériá na meranie výkonnosti podnikov [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta manažmentu, 2009
Rozsah:205 s.
ISBN:978-80-555-0040-9
Ohlas:[6] 2009. KORČMÁROŠ, Ján. Hodnotové kritériá na meranie výkonnosti podnikov. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ISSN 1336-1732. 2009, roč. 2, č. 4, s. 154-155.
Ohlas:[3] 2009. HEČKOVÁ, Jaroslava. Komparácia právnej úpravy squeeze out v podmienkach Slovenskej republiky a Českej republiky. In Dny práva - 2009 - Days of Law : 3. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Brno : Masarykova univerzita, 2009, s. 1388. ISBN 978-80-210-4990-1.
Oblasť výskumu:080