Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Cap Alexander (50%)
Názov:Výklad na 4.-11. kapitolu knihy Genezis [elektronický zdroj]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009
Rozsah:176 s.
ISBN:978-80-555-0037-9
URL:http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Cap3/index.html
Ohlas:[3] Historicko-kritický úvod do 3. žalmu. In Pravoslávny biblický zborník II/2010 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove 2010 [on-line]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010 [cit. 2010-12-01], s. 34. ISBN 978-83-928613-5-5. Dostupný na internete <http://www.elpis.cba.pl/II/04%20Husar.pdf>
Ohlas:[3] Exegéza 3. žalmu. In Pravoslávny biblický zborník II/2010 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove 2010 [on-line]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010 [cit. 2010-12-01], s. 63. ISBN 978-83-928613-5-5. Dostupný na internete <http://www.elpis.cba.pl/II/05%20Husar.pdf>