Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2009063009041318
Kategória:BDF
Autor:Andraščíková Štefánia (50%)
Autor:Žultáková Silvia (30%)
Autor:Derňárová Ľubica (20%)
Názov:Hodnotenie zdravotného rizika
Zdroj:Sestra a lekár v praxi : časopis pre zdravotníckych pracovníkov a inú odbornú verejnosť
Lokácia:č. 1-2 (2009), s. 38-39
ISSN:1335-9444
Ohlas:[4] SIMOČKOVÁ, Viera 2011. Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo. 1. vyd. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2011, s. 173. ISBN 978-80-8063-362-2.