Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2009062912205157
Kategória:BDF
Autor:Andraščíková Štefánia (40%)
Autor:Kociová Kamila (40%)
Autor:Derňárová Ľubica (20%)
Názov:Pre prevenciu úrazov detí
Zdroj:Sestra a lekár v praxi : časopis pre zdravotníckych pracovníkov a inú odbornú verejnosť
Lokácia:Roč. 8, č. 3-4 (2009), s. 42
ISSN:1335-9444
Ohlas:[4] CINOVÁ, J., ŠULIČOVÁ, A., VYROSTEK, D. 2010. Problematika detskej úrazovosti. In Molisa 7 : medicínsko-ošetrovateľské listy Šariša. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníctva, 2010, s. 14. ISBN 978-80-555-0233-5.