Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2008101308315968
Kategória:AFD
Autor:Žolnová Jarmila (100%)
Názov:Profil učiteľa a jeho podiel na rozvoji osobnosti študenta v strednom odbornom učilišti pri reedukačnom domove pre mládež
Zdroj:Poruchy správania v edukačnom prostredí : zborník z medzinárodnej vedeckej špeciálnopedagogickej konferencie konanej 3.-5. mája 2007 v Košiciach
Vydavateľské údaje:Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2008
Lokácia:S. 76-79
ISBN:80-8063-279-3