Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2008052209391581
Kategória:N/A
Autor:Andrejovský Pavol (25%)
Autor:Adamišin Peter (25%)
Autor:Huttmanová Emília (25%)
Autor:Dušecinová A. (25%)
Názov:Trh a životné prostredie
Zdroj:Teoretické aspekty prierezových ekonomík III
Vydavateľské údaje:Košice : Royal Unicorn, 2005
Lokácia:S. 13-16
ISBN:80-969181-4-1
Ohlas:[4] BOSÁK, M., LUKÁČOVÁ, K. 2007. Možnosti zberu odpadov v obciach. In 4. medzinárodná konferencia EIaM 2007. Enviromentálne inžinierstvo a manažérstvo : zborník z konferencie. 1. vyd. Košice : Strojnícka fakulta TU, 2007, s. 236.
Ohlas:[3] KOTULIČ, R., ZÁVARSKÁ, Z. 2007. Špecifiká financovania environmentálnych aktivít. In MendelNET 2007 : sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2007. ISBN 978-80-903966-6-1.
Ohlas:[3] BOSÁK, M., ROVŇÁK, M., CHOVANCOVÁ, J. et al. 2007. Environmental education at the Faculty of mechanical engineering Technical university of Košice. In Annals of DAAAM for 2007 and proceedings of the 18th international DAAAM Symposium. Viena : DAAAM International, 2007.
Ohlas:[4] BOSÁK, M., LUKÁČOVÁ, K., KRAJŇÁK, J. 2007. Význam environmentálneho povedomia občanov. In Manažérstvo životného prostredia 2007 : 7. konferencia so zahraničnou účasťou; recenzovaný zborník referátov. Žilina : Strix, 2007, s. 577. ISBN 978-80-89281-18-3.