Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Liashuk Viktória (100%)
Názov:Vyšyňa i kryly v slavackim kantekste
Zdroj:Polymija
Lokácia:No. 11 (1998), s. 205-215
Ohlas:[4] Janka Kupala v Slavakiji v 1935 h. In Slovensko-slovanské jazykové, literárne a kultúrne vzťahy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 4.-7. októbra 2006. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2007, s. 430. ISBN 978-80-8068-557-7.