Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Drotárová Eva, st (50%)
Autor:Gerka Milan (50%)
Názov:Filantropia - Linka dôvery
Zdroj:Pravoslávny kalendár 1998
Vydavateľské údaje:Prešov : Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, 1998
Lokácia:S. ???
ISBN:80-967801-4-X
Ohlas:[4] Úvod do sociálnej politiky. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2005, s. 94.