Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2007102916364825
Kategória:AFH
Autor:Žiaková Eva (50%)
Autor:Kováčová Miroslava (50%)
Názov:Osamelosť a sieť sociálnej opory u matiek autistických detí
Zdroj:Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika - aktuálne otázky teórie a praxe [elektronický zdroj] : zborník abstraktov z vedeckej slovensko-česko-poľskej konferencie konanej dňa 1.-2. októbra 2007 v Spišskej Novej Vsi
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2007
Lokácia:S. 30