Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2007030210284678
Kategória:N/A
Autor:Hudeček Theodor (100%)
Názov:Sociálne teórie P. Kropotkina
Zdroj:Sborník Filozofickej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Prešove : filozofické štúdie : roč. 7
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, [1967]
Lokácia:S. 165-188
Ohlas:[3] 2006. TOMEK, V., SLAČÁLEK, O. Anarchismus : svoboda proti moci. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 2006, s. 635.