Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2007020615135960
Kategória:N/A
Autor:Duplák Ján (100%)
Názov:O nekotorych podstanovkach mediaľnoj kvazigrupy
Zdroj:Matematický časopis
Lokácia:Roč. 24, č. 4 (1974), s. 315-324
Ohlas:[3] 2006. HAVEL, V.J., VANŽUROVÁ, A. Medial quasigroups and geometry. 1. vyd. Olomouc : University of Olomouc, 2006, s. 87.