Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Matulay Stanislav (50%)
Autor:Matulayová Tatiana (50%)
Názov:Sociálna práca. Vybrané kapitoly
Vydavateľské údaje:Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 1998
Rozsah:91 s.
ISBN:80-8050-210-2
Ohlas:[4] Sociálna pedagogika, sociálna andragogika a sociálna práca. 1. vyd. Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 2006, s. 139.
Ohlas:[4] Na ceste za klientom. 1. vyd. . Trnava : Oľga Váryová, 2006, s. 323.
Ohlas:[4] Sociálne zabezpečenie. 1. vyd. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2006, s. 140.
Ohlas:[4] Amare Roma, špecifiká práce v rómskych komunitách. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, 2006, s. 260.