Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2007011015075356
Kategória:EDJ
PrekladateľAndrejcová Šmajdová Erika (100%)
Názov:Opísanie svätýň v Konštantínopole v latinskom rukopise z XII. storočia
Zdroj:Synergia : časopis venovaný byzantským dejinám, kultúre a teológii
Lokácia:Roč. 4, č. 7-8 (2006), s. 5-18
ISSN:1336-2275