Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2006121810300914
Kategória:BED
Autor:Andričíková Markéta (100%)
Názov:Podoby fantastického epického priestoru : (Čintet a Krajina Agord)
Zdroj:Slovo o slove [12] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity
Vydavateľské údaje:Prešov : Katedra komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, 2006
Lokácia:S. 197-202
ISBN:80-8068-491-X
Ohlas:[4] DOLINSKÁ, Eva 2008. Hudba v metamorfózach dobra a zla (nad prózou D. Pastirčáka Čintet). In Fenomén zla v súčasnom umení pre deti a mládež. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2008, s. 175-176. ISBN 978-80-8068-918-6.
Ohlas:[4] DOLINSKÁ, Eva 2010. Pieseň v rozprávke, rozprávka v piesni. In Týždeň vedy a techniky na PF KU v Ružomberku : zborník prednášok z týždňa vedy a techniky, Ružomberok 2.-6. novembra 2009. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010, s. 393. ISBN 978-80-8084-555-1.