Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2006031310133443
Kategória:AFD
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Nové čítanie starého textu : (čo stojí medzi autorom a jeho textom)
Zdroj:Významové a výrazové premeny v umení 20. storočia : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 8.-9.9.2005 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005
Lokácia:S. 553-560
ISBN:80-8068-354-9
Ohlas:[4] BILASOVÁ, Viera 2008. Výzvy pre etiku v súčasnosti. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008, s. 203.