Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2006030109022660
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Hovorená podoba slovenčiny v Košiciach a okolí
Zdroj:Hovorená podoba spisovnej slovenčiny
Vydavateľské údaje:[Bratislava : Združenie slovenských jazykovedcov pri SAV], 1972
Lokácia:S. 138-143
Ohlas:[4] 2005. MÚCSKOVÁ, Gabriela. K otázke explanácie variantnosti a interferencie jazykových systémov nárečia a spisovného jazyka v komunikácii. In Jazyk a komunikácia v súvislostiach : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. a 25. júna 2004 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, s. 234.