Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2006021511551285
Kategória:N/A
Autor:Andričík Marián (100%)
Názov:K poetike umeleckého prekladu
Vydavateľské údaje:Levoča : Modrý Peter, 2004
Rozsah:108 s.
Ohlas:[6] VALCEROVÁ, Anna 2005. O súčasných otázkach prekladu. In Knižná revue : mesačník o nových knihách, ISSN 1210-1982. 2005, s. 3.
Ohlas:[6] [RAKÚS, Stanislav] 2005. Čo číta Stanislav Rakús. In Pravda. 2005, roč. 15, č. 117, s. 7.
Ohlas:[4] BAKOVÁ, Beáta 2005. Kritika prekladu prozaického textu. In Preklad a tlmočenie a jeho didaktická transformácia. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2005, s. 254.
Ohlas:[4] GAVURA, Ján 2005. Invarianty v poézii S. Heaneyho a ich prekladateľská záväznosť. In Preklad a tlmočenie a jeho didaktická transformácia. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2005, s. 112.
Ohlas:[6] RÉDEY, Zoltán 2006. Elementárnosť, zrozumiteľnosť a profesionalita alebo literárnovedné monografie z Modrého Petra. In Romboid, ISSN 0231-6714. 2006, roč. 41, č. 6, s. 68-73.