Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2006021414145109
Kategória:GII
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Nové čítanie starého textu (čo stojí medzi autorom a jeho textom)
Zdroj:Významové a výrazové premeny v umení 20. storočia : anotačný blok prihlásených referátov na medzinárodnú vedeckú konferenciu
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005
Lokácia:S. 41
ISBN:80-8068-354-9