Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2006021413460410
Kategória:AED
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Literárna veda v historickom, teoretickom, kritickom a medziliterárnom výskume
Zdroj:Kultúra a súčasnosť 2
Vydavateľské údaje:Nitra : Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF, 2005
Lokácia:S. 57-73
ISBN:80-8050-859-3