Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2006020815444495
Kategória:AFD
Autor:Andričíková Markéta (100%)
Názov:Komickosť ako princíp modelovania rozprávkových postáv (mačacia krajina a Nevedkove dobrodružstvá)
Zdroj:Medziliterárnosť: kontexty a autorská poetika textu : zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v Prešova 21.-22. októbra 2004
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005
Lokácia:S. 91-98
ISBN:80-8068-368-9
Ohlas:[4] RUSŇÁK, Radoslav 2009. Svetová literatúra pre deti a mládež v didaktickej komunikácii. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2009, s. 174. ISBN 978-80-555-0071-3.