Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Babotová Ľubica (100%)
Názov:Ukrajinsko-slovanské reflexie v literatúre buditeľského pokolenia Rusínov-Ukrajincov : (tvorba spisovateľov 19. storočia)
Zdroj:Fenomén slovanstva II
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005
Lokácia:S. 195-200
ISBN:80-8068-367-0
Ohlas:[4] GERKA, Milan et al. 2009. Slovinský anjel – z dejín Pravoslávnej cirkevnej obce Slovinky. Slovinky : Pravoslávna cirkevná obec Slovinky, 2009, s. 25. ISBN 978-80-970166-6-1.