Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.017362
Kategória:EDJ
Autor:Amidei Barbiellini Gaspare (50%)
PrekladateľJáger Róbert (50%)
Názov:Keď sa človek vzdiali od Boha, trpí tým aj tvorstvo
Zdroj:Sväté písmo pre každého
Lokácia:Roč. 4, č. 10-11 (2004), s. 66
ISSN:1336-0205