Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.017284
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Pomer jednotlivých typov konsonantických skupín
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:Roč. 36, č. 2 (1971), s. 71-78
Ohlas:[4] 2004. ĎUROVIČ, Ľubomír. O slovenčine a Slovensku. Vybrané štúdie I. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2004, s. 51, 71.