Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.017278
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:K morfonologickej interpretácii slovesných relačných morfém
Zdroj:Jazykovedný časopis
Lokácia:Roč. 24, č. 1 (1973), s. 45-49
ISSN:0021-5597
Ohlas:[4] 2004. ĎUROVIČ, Ľubomír. O slovenčine a Slovensku. Vybrané štúdie I. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2004, s. 71.
Ohlas:[4] 2005. SISÁK, Ladislav. Der Bau des Wortes im Deutschen. Morphemik und Wortbildung in Analysen . 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005, s. 180.