Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.017271
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Štvorčlenné konsonantické skupiny v slovenčine
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:Roč. 34, č. 1 (1969), s. 30-33
Ohlas:[4] 2004. ĎUROVIČ, Ľubomír. O slovenčine a Slovensku. Vybrané štúdie I. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2004, s. 51, 71.