Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.017237
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Fonologická úvaha o adverbálnych relačných morfémach
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:s. 343-349
Ohlas:[3] 2003. UNUK, Drago. Zlog v slovenskem jeziku. 1. vyd. Ljubljana : Rokus, 2003, s. 176.
Ohlas:[4] 2004. SEDLÁKOVÁ, Marianna. Fonologický základ bernolákovskej kodifikácie slovenčiny. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, 2004, s. 136.