Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.017229
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Zásady a východiská pri kodifikácii slovenskej ortoepickej normy
Zdroj:Kultúra spisovnej slovenčiny
Vydavateľské údaje:Bratislava : SAV, 1967
Lokácia:S. 178-181
Ohlas:[3] 2003. UNUK, Drago. Zlog v slovenskem jeziku. 1. vyd. Ljubljana : Rokus, 2003, s. 175.
Ohlas:[4] 2004. SEDLÁKOVÁ, Marianna. Fonologický základ bernolákovskej kodifikácie slovenčiny. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, 2004, s. 136.