Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.017226
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:K problematike samohlásky ä v spisovnej slovenčine
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:Roč. 37, č. 3 (1972), s. 146-175
Ohlas:[3] 2003. UNUK, Drago. Zlog v slovenskem jeziku. 1. vyd. Ljubljana : Rokus, 2003, s. 175.
Ohlas:[4] 2004. ĎUROVIČ, Ľubomír. O slovenčine a Slovensku. Vybrané štúdie I. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2004, s. [35].