Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.016477
Kategória:AAB
Autor:Sabol Ján (50%)
Autor:Zimmermann Július (50%)
Názov:Akustický signál - semióza - komunikácia
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2002
Rozsah:144 s.
ISBN:80-8068-279-8
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis ; AFPh UP 99/181
Ohlas:[6] 2005. BALÁKOVÁ, D., KOVÁČOVÁ, V. Akustický signál – semióza – komunikácia. In Jazykovedný časopis : vedecký časopis pre otázky teórie jazyka, ISSN 0021-5597. 2005, roč. 56, č. 1, s. 62-65.
Ohlas:[4] 2005. OČENÁŠ, Ivan. Metodologicko-metodické východiská výskumu korešpondencie prvkov fónickej a grafickej sústavy v súčasnej spisovnej slovenčine. In Jazyková komunikácia v súvislostiach. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, s. 224.