Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.014440
Kategória:AFB
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Látka a téma verzus funkčnosť javu a spoločenské poznanie : (na slovenskej a ukrajinskej próze 20. storočia)
Zdroj:Literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev : zborník z konferencie, Nitra 3.-5.3.2003
Vydavateľské údaje:Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, 2003
Lokácia:S. [106]-120
ISBN:80-8050-632-9