Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.014424
Kategória:AEC
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Autorská dielňa: medzi tradíciou a inováciou
Zdroj:Cesty současné literatury pro děti a mládež: tradičnost - inovace
Vydavateľské údaje:Slavkov u Brna : Bedřich Maleček BM Typo, 2003
Lokácia:S. 17-21
ISBN:80-903339-0-7
Ohlas:[5] ŠMAHELOVÁ, Hana 2003. Inovace v myšlení o dětské literatuŞe. In Ladění. 2003, roč. 8 (13), č. 4, s. 31-33.
Ohlas:[4] TOMAN, Jaroslav 2005. Slovenská reflexe literatury pro děti a mládež v současném českém kontextu (1993-2003). In Medziliterárnosť: kontexty a autorská poetika textu : zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v Prešova 21.-22. októbra 2004. Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005, s. 13.
Ohlas:[4] TOMAN, Jaroslav 2006. Slovenská reflexe literatury pro děti v českém kontextu (1993-2003). In Bibiana : revue o umení pre deti a mládež, ISSN 1335-7263. 2006, roč. 13, č. 1, s. 25.