Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.014385
Kategória:AAB
Autor:Grešlík Vladislav (100%)
Názov:Ikony 17. storočia na východnom Slovensku
Vydavateľské údaje:Prešov : Akcent print, 2002
Rozsah:99 s.
ISBN:80-968367-3-0
Ohlas:[5] 2003. [WARZECHA, Andrej]. Trzy wazne ksiazki o ikonach. In Plaj : almanach karpacki. 2003, no. 26, s. 200-201.
Ohlas:[3] 2004. KRUK, Miroslav Piotr. Ikony Matki Boskiej Opieki (Pokeow) w zbiorach krakowskich a problem aktualizacji historycznej. In Zachodnioukrainska sztuka cerkiewna. Czesc II. Lancut : Muzeum – Zamek w Lancucie, 2004, s. 345.
Ohlas:[3] 2005. ALEKSANDROVYČ, Volodymyr. Svjatyj Feodosij Pečerskyj Ivana Rutkovyča – depozyt u zbirci Muzeju sakraľnoho mystectva Ľvivskoji duchovnoji seminariji svjatoho ducha. In Ukrajinska hreko-katolyckaja cerkva i relihijne mystectvo (istoryčnyj dosvid ta problemy sučasnosti). íVvivska duchovna seminarija svjatoho ducha : Ľviv – Rudno, 2005, s. 135.
Ohlas:[5] 2004. ALEKSANDROVYČ, Volodymyr. Svit ikony Slovaččyny v jiji istoryčnych zvjazkach. In Visnyk Ľvivskoho univerzytetu : serija mystectvoznavstvo: vypusk 4. Ľviv : Ľvivskyj nacionaľnyj univerzytet imeni Ivana Franka, 2004, s. 181-185.
Ohlas:[5] 2005. STASENKO, Volodymyr. Ikony 17. storocia na vychodnom Slovensku. In Visnyk "ANT" : archeolohija, mystectvoznavstvo, kuľturna antopolohija. 2005, č. 13-15, s. 148-149.
Ohlas:[3] 2005. ALEKSANDROVYČ, Volodymyr. Čudotvorna ikona bohorodyci ("Vopločennja") z žydačeva. In Visnyk Ľvivskoho univerzytetu : serija mystectvoznavstvo : vypusk 5. Ľviv : Ľvivskyj nacionaľnyj univerzytet imeni Ivana Franka, 2005, s. 181-185.
Ohlas:[3] 2007. PRYJMYČ, Michajlo Vasyľovyč. Pered lycem tvojim : Zakarpatskyj ikonostas. Užhorod : Karpaty – Gražda, 2007, s. 41. ISBN 978-966-671-141-3.
Ohlas:[3] 2008. BERNADETT, Puskás. A görög katolikus egyház művészete a történelmi Magyarországon . Nyíregyháza : Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Nyíregyháza, 2008, s. 15, 93, 102, 299. ISBN 978-963-9439-56-6.
Ohlas:[3] 2007. GRONEK, Agnieszka. Ikony Meki Panskiej : o przemianach w malastwie cerkiewnym ukrainsko-polskiego pogranicza. Kraków : Collegium Columbium, 2007, s. 207, 227, 282. ISBN 978-83-89973-55-9.
Ohlas:[3] 2008. DUMAN, Tetjana. Tradyciji ta naovatorstvo u tvorčosti majstriv pybotyckoho ikonopysnoho oseredku u 70-ch rr. XVII - 20 rr. XVII st. In Istorija relihij v Ukrajini : naukovyj ščoričnyk 2008 rik. Kniha II. Vydavnyctvo Ľvivskoho muzeju istoriji relihiji Lohos : Ľviv, 2008, s. 483. ISBN 966-7379-91-4.
Ohlas:[4] 2006. GUTEK, František. Drevené kostolíky východného Slovenska. In Zborník prednášok V. medzinárodnej konferencie o reštaurovaní. Bratislava : MARPO, 2006, s. 53. ISBN 80-968254-9-6.
Ohlas:[3] 2009. ZILINKO, Romabn. Ikonostas cerkvy sv. Ivana Bohoslova v Suchovoli. Ľviv : Nacionaľnyj muzej v Ľvovi imeni Andreja Šeptyckoho, 2009, s. 53, 141. ISBN 978-966-8955-13-6.
Ohlas:[3] 2008. PONOMAREVSKA, Oleva. Rehionaľni osoblyvosti narodnoji ikonohrafiji Presvjatoj Bohorodyci incja XVII- XIX stoliť (na materialach kyjivščyny ta černihovo-siverščyny). In Istorija relihij v Ukrajini : naukovyj ščoričnyk 2008 rik. Kniha II. Vydavnyctvo Ľvivskoho muzeju istoriji relihiji Lohos : Ľviv, 2008, s. 573. ISBN 966-7379-91-4.
Ohlas:[3] 2008. BERNADETT, Puskás. A görög katolikus egyház művészete a történelmi Magyarországon . Nyíregyháza : Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Nyíregyháza, 2008, s. 299. ISBN 978-963-9439-56-6.
Ohlas:[3] 2009. GRONEK, Agnieszka. Ikona Meki Panskiej ze wsi Kožuchowce odczytanie programu, analiza ikonograficzna i stylistyczna, rozpoznanie warsztatowe. In Szczelina swiatla : ruskie malarstwo ikonowe. Kraków : Collegium Columbinum, 2009, s. 306. ISBN 978-83-7624-048-0.
Ohlas:[3] 2009. GRONEK, Agnieszka. Wokól ukrzyzowanego : studia nad tematem Pasji w ukrainskim malarstwie ikonowym. Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2009, s. 98. ISBN 978-83-7543-115-5.
Ohlas:[3] 2011. PAVLYČKO, Jaroslava. Znyščeno i zabuto: Muzej Hreko-katolickoji duchovnoji seminariji u Peremyšli. In Pamjatky Ukrajiny : istorija ta kuľtura. 2011, no. 1-2 (165-166), s. 91.
Ohlas:[3] 2010. DELUGA, Waldemar. Ikonostasy v Malopolsce. Przemiany formy od XVII do konca XIX wieku. In Materialy z sympozjum Wielokulturowosc na Sadecczyznie. Nowy Sacz : Muzeum Okregowe w Nowym Saczu, 2010, s. 98, 100. ISBN 978-83-89989-37-6.
Ohlas:[4] 2011. BERNÁTHOVÁ, Mária. Majster ukrižovania z Pielgrzymky: Ikona sv. Michala Archanjela s klejmou. In Umenie reštaurovania II. Bratislava : MARPO, 2011, s. 291. ISBN 978-80-969779-4-9.
Ohlas:[4] 2011. CHOVANOVÁ, Zuzana. Mušinský okruh: Kristus Pantokrator na tróne. In Umenie reštaurovania II. Bratislava : MARPO, 2011, s. 293. ISBN 978-80-969779-4-9.
Ohlas:[4] 2010. ŽELINSKÁ, J., KLUČKOVÁ, E., PAGÁČOVÁ, K. Technologická výstavba ikonopisnej maľby. In Vedecký zborník Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku; 25. Svidník : SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, 2010, s. 287. ISBN 978-80-89392-24-7.
Ohlas:[4] 2010. GUTEK, František. Karpatské ikony v zbierkach Šarišského múzea. In Vedecký zborník Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku; 25. Svidník : SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, 2010, s. 399. ISBN 978-80-89392-24-7.
Ohlas:[4] 2010. GRONEK, Agnieszka. Monogramista "C.Z. ("C.3") – próba wyodrebnienia stylu. In Vedecký zborník Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku; 25. Svidník : SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, 2010, s. 270. ISBN 978-80-89392-24-7.
Ohlas:[4] 2010. PRYJMYČ, Mychajlo. Do pytanňa datubanňa ikonopysu majstra ikonostasiv z okolic Slavska. In Vedecký zborník Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku; 25. Svidník : SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, 2010, s. 291. ISBN 978-80-89392-24-7.
Ohlas:[4] 2012. PUŠKAŠ, Bernadett. Ikonohrafija Christa – Velykoho Archyjereja v rehionu Karpat. In Ikona – staronový nástroj evanjelizácie : súbor štúdií. Košice : Centrum spirituality Východ - Západ Michala Lacka, 2012, s. 175. ISBN 978-80-7141-745-5.
Ohlas:[4] 2012. ŠTEFKOVÁ, Daniela Jaroslava. Predely ikonostasov drevených chrámov východného Slovenska. Druhá polovica 17. storočia – začiatok 18. stor. In Ikona – staronový nástroj evanjelizácie : súbor štúdií. Košice : Centrum spirituality Východ - Západ Michala Lacka, 2012, s. 139. ISBN 978-80-7141-745-5.
Ohlas:[4] 2012. GÁBOR, Milan. Región severovýchodného Slovenska a tunajšia ikonografia ikonostasu. In Ikona - staronový nástroj evanjelizácie : súbor štúdií. Trnava : Dobrá kniha, 2012, s. 93, 94, 97. ISBN 978-80-7141-754-5.
Ohlas:[4] 2013. KURILCOVÁ, Katarína. Pôvod a charakteristika ikon, ich chronologický vývoj na území Slovenska a ich miesto v byzantskom chráme. In Acta theologica et religionistica : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-7251. 2013 [cit. 2014-05-13], roč. 2, č. 1, s. 64. Dostupný na internete <http://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta/hlavne-sekcie/acta/ac>
Ohlas:[4] 2005. MUŠINKA, Mikuláš. Výskum hmotnej ľudovej kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenksa po roku 1989. In Národnostná politika na Slovensku po roku 1989. Prešov : Universum, 2005, s. 138. ISBN 80-89046-30-4.
Ohlas:[3] 2010. PONOMAREVSKA, O.I. Rehionaľni osoblyvosti narodnoji ikonohrafiji Presvjatoj Bohorodyci incja XVIII- XIX st. (na materialach Kyjivščyny ta Černihovo-Siverščyny). In Visnyk Černihivskoho deržavnoho pedahohičnoho universytetu imeni T.H. Ševčenka : Vypusk 75. Cerija: filosofski nauky. Černihivskyj deržavnyj pedahohičnyj universytet imeni T.H. Ševče : Černihiv, 2010, s. 130.
Ohlas:[3] 2008. PONOMAREVSKA, Olena. Centry narodnoho ikonopysu pivnično-schidnoho Polissia: istoryko-kuľturni problemy vyznačenňa. In Mist. 2008, no. 4-5, s. 246.
Ohlas:[3] 2019. KOSIV, Roksolana. Rybotyckyj oseredok cerkovnoho mystectva 1670-1760-ch rokiv. 1. vyd. Ľviv : Nacionaľnyj muzej u Ľvovi imeni Andreja Šeptyckoho, 2019, s. 515. ISBN 978-617-7124-10-7.
Ohlas:[3] 2017. PRYJMYČ, Mychajlo. Cerkovne profesijne maľarstvo Zakarpatťa. 1. vyd. Užhorod : Karpaty, 2017, s. 45, 48, 64, 74, 453. ISBN 978-966-671-471-1.
Ohlas:[3] 2017. PRYJMYČ, Mychajlo. Cerkovnyj žyvopys Zakarpatťa. 1. vyd. Užhorod : Karpaty, 2017, s. 243. ISBN 978-966-671-460-5.
Ohlas:[4] 2019. ZUBKO, Peter. K problematike latinsko-byzantských vzťahov. In Pohľady do problematiky cyrilskej písmnej tradície na Slovensku. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 33, 158. ISBN 978-80-89489-38-1.