Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.014130
Kategória:N/A
Autor:Ruščák František (100%)
Názov:Nácvik invencie, kompozície a štylizácie na hodinách slohu
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1971
Ohlas:[4] 2003. PALENČÁROVÁ, J., KESSELOVÁ, J., KUPCOVÁ, J. Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2003, s. 220.