Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.013443
Kategória:AAB
Autor:Sipko Jozef (100%)
Názov:Texty so zvýšenou etnokultúrnou konotáciou - Teksty s povyšennoj etnokuľturnoj konnotacijej
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2002
Rozsah:259 s.
ISBN:80-8068-143-0
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis ; AFPhUP 72/154
Ohlas:[4] 2008. KISEĽOVA, Nataľa. Otraženije kuľturnych kontaktov v jazyke. In Rusko-slovenské kultúrne kontakty : zborník príspevkov z vedeckého seminára, ktorý sa konal dňa 5. októbra 2007 v Trnave. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2008, s. 55. ISBN 978-80-89220-88-5.
Ohlas:[3] 2005. GUZI, Ľubomír. Russkij i slovackij istoričeskije simboly v jazyke. In Jazyk – kuľtura – soznanije : meždunarodnyj sbornik naučnych trudov po lingvokuľturologii. Samara : Samarskaja gumanitarnaja akademija, 2005, s. 158. ISBN 5-98996-014-X.
Ohlas:[4] 2013. TKÁČOVÁ, Daniela. Korelácia lingvokultúrnych jednotiek s antropomorfnými kognitívnymi štruktúrami a inými nomináciami. In Hľadanie ekvivalentností VI.=V poiskach ekvivalentnosti VI. : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie rusistov, konanej v dňoch 12.-14. septembra 2012 na KRaT IRUS FF PU v Prešove=sbornik dokladov, pročitannych na meždunarodnoj naučnoj konferencii, sostojavšejsia 12-14 senťabria 2012 g. na kafedre russkogo jazyka i translatologii Institutu rusistiki, ukrajinistiki i slavistiki FF PU v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 183. ISBN 978-80-555-0890-0.
Ohlas:[4] 2009. MÜGLOVÁ, Daniela. Komunikácia, tlmočenie, preklad alebo Prečo spadla Babylonská veža?. Nitra : Enigma Publishing, 2009, s. 321. ISBN 978-80-89132-82-9.
Ohlas:[4] 2013. ĽAŠUK, X.G. Političeskaja reklama v diskursivnom prostranstve: teoretičeskij aspekt. In Aktuálne otázky teórie diskurzu. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 261. ISBN 978-80-555-0767-5.
Ohlas:[4] 2010. DEMJANOVÁ, Nikoleta. Status lingvokuľturologii v slovackoj rusistike. In Hľadanie ekvivalentností V. : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie rusistov, konanej v dňoch 7.-9. septembra 2010 na KRaT IRUS FF PU v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 194. ISBN 978-80-555-0267-0.
Ohlas:[3] 2010. DULEBOVA, Irina. Internet kak obrazovateľnyj resurs pri obučenii russkomu jazyku v slovackych vuzach. In Ruski jazyk kak inoslovenski, ISSN 1821-3146. 2010, no. 2, s. 121.