Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.012613
Kategória:AFC
Autor:Alcnauer Július (50%)
Autor:Vasiľová Darina (50%)
Názov:Informačné technológie - osvojené a využívané poznatky študentov odboru učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov špecializácie dejepis na FF PU : (analýza výsledkov prieskumu)
Zdroj:Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování multikulturní společnosti : sborník přispevků z mezinárodní konference
Vydavateľské údaje:Brno : Masarykova univerzita, 2003
Lokácia:S. 56-64
ISBN:80-210-3076-3