Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.012483
Kategória:AAB
Autor:Frk Vladimír (50%)
Autor:Kredátus Jozef (50%)
Názov:Komunikácia v personálnej a sociálnej praxi : kapitoly o sociálnej komunikácii a vedení tímov
Vydavateľské údaje:Prešov : Cuper, 2002
Rozsah:143 s.
ISBN:80-8889-25-X
Ohlas:[4] 2002. ŽILOVÁ, A., TOKÁROVÁ, A. Vybrané teoreticko-metodologické otázky sociálnej práce. In Sociálna práca. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2002, s. 73.
Ohlas:[6] 2003. KUBÁNI, Viliam. Komunikácia v personálnej a sociálnej práci. In Pedagogická revue : časopis pre pedagogickú teóriu a prax, ISSN 1335-1982. 2003, roč. 55, č. 3, s. 306-308.
Ohlas:[4] 2003. ŽILOVÁ, A., TOKÁROVÁ, A. Vybrané teoreticko-metodologické otázky sociálnej práce. In Sociálna práca. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2003, s. 73.
Ohlas:[4] 2003. BALOGOVÁ, Beáta. Kvalita života seniorov v meste Prešov. In Kvalita života v spektre andragogických a sociálnopsychologických disciplín. Prešov : Akcent print, 2003, s. 60.
Ohlas:[4] 2006. PIROHOVÁ, Ivana. Diagnostika v teórii a praxi edukácie dospelých. 1. vyd. . Prešov : Pavol Šidelský – Akcent Print, 2006, s. 106. ISBN 80-969419-4-1.