Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.012207
Kategória:AAB
Autor:Michnovič Imrich (100%)
Názov:Vranov nad Topľou v 20. storočí : /časť prvá: do roku 1948/
Vydavateľské údaje:Vranov nad Topľou : Mesto Vranov nad Topľou, 2002
Rozsah:279 s.
Ohlas:[6] 2003. PEKÁR, M. Vranov nad Topľou v 20. storočí. In Historický časopis. 2003, roč. 51, č. 1, s. 164-165.
Ohlas:[6] 2003. PEKÁR, M. Vranov nad Topľou v 20. storočí. In Ročenka katedry dejín FHPV PU 2003. Prešov : Universum, 2003, s. 284-286.
Ohlas:[4] 2004. PEKÁR, Martin. Politický systém prvej SR so zreteľom na postavenie regiónu: (štruktúrna analýza s príkladom Šarišsko-zemplínskej župy). In Regionálne dejiny a dejiny regiónov : ročenka Katedry dejín FHPV PU 2004. Prešov : Universum, 2004, s. 202.
Ohlas:[4] 2004. ŠVORC, Peter. Regionálne dejiny 19. a 20. storočia na Slovensku a slovenská historická spisba. In Regionálne dejiny a dejiny regiónov : ročenka Katedry dejín FHPV PU 2004. Prešov : Universum, 2004, s. 25.
Ohlas:[4] 2004. ŠVORC, Peter. Slovenská historiografia a regionálne dejiny 19. a 20. storočia. In Historický časopis. 2004, roč. 52, č. 2, s. 304.
Ohlas:[4] 2005. BELEJ, Milan. Obyvateľstvo miest Šariša a Zemplína v prvej polovici 20. storočia: (projekt a základné pramene k pripravovanému výskumu). In Annales historici Prešoviensis. Anno 2005. Prešov : Universum, 2005, s. 246.