Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.011975
Kategória:AAB
Autor:Butoracová Šindleryová Ivana (100%)
Názov:Model marketingového inštrumentária pri akceptácii projektov v procese zvyšovania konkurenčnosti regiónu [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta manažmentu, 2009
Rozsah:195 s.
ISBN:978-80-8068-802-8
Ohlas:[4] 2009. DOBROVIČ, Ján. Manažérske prístupy pri riešení podnikového rozvoja. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2009, s. 91. ISBN 978-80-555-0009-6.
Ohlas:[4] 2009. DOBROVIČ, Ján. Manažérske prístupy v úspešnom riadení podniku. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2009, s. 98. ISBN 978-80-555-0008-9.
Ohlas:[4] 2009. HARČÁROVÁ, A., GBUROVA, J. Možnosti uplatnenia manažmentu regionálneho rozvoja a regionálneho marketingu pre zvyšovanie vzdelanostnej úrovne Prešovského samosprávneho kraja. In Implementácia špecifických znalostných a marketingových modelov a nástrojov v regionálnom rozvoji : zborník vedeckých štúdií z výskumného grantu VEGA č. 1/4638/07 a Centra excelentnosti výskumu kognícií - CEVKOG. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2009, s. 56. ISBN 978-80-555-0060-7.
Ohlas:[4] 2009. FREŇÁKOVÁ, Magdaléna. Rizikový a rozvojový kapitál ako špecifický finančný zdroj podniku. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2009, s. 98. ISBN 978-80-225-2821-4.
Ohlas:[3] 2010. ALI TAHA, V., ČVERHOVÁ, D. Education of the employees - a path towards learning organization?. In New economic challenges : 2nd international PhD students conference, 20.1. - 21.1.2010. Brno : Masarykova univerzita, 2010, s. 181. ISBN 978-80-210-5111-9.
Ohlas:[4] 2010. JURKOVÁ, J., FERENCOVÁ, M. Marketingový manažment (vybrané kapitoly, aspekty a pohľady). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2010, s. 139. ISBN 978-80-555-0237-3.
Oblasť výskumu:080