Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.011933
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:K fonologickému protikladu F - V v spisovnej slovenčine
Zdroj:Rocznik Slawistyczny
Lokácia:no. 36 (1975), s. 61-66
Ohlas:[3] 2002. JUSYP-JAKYMOVYČ, Julia. Zasoby evfonizaciji ukrajinskoji ta slovackoji mov (zistavnyj aspekt). In Carpatica – Karpatyka. Vypusk 17, Ukrajinskoslovacki vzajemyny v haluzi istoriji, literatury ta movy. Užhorod : Užhorodskyj nacionaľnyj universytet, 2002, s. 311.
Ohlas:[3] 2003. UNUK, Drago. Zlog v slovenskem jeziku. 1. vyd. Ljubljana : Rokus, 2003, s. 176.