Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.011930
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Fonologické zaťaženie protikladu zmelosť - neznelosť v spisovnej slovenčine
Zdroj:Jazykovedné štúdie. 12 : Peciarov zborník /Red. J. Oravec
Lokácia:12 (1974), s. 53-69
Ohlas:[3] 2002. JUSYP-JAKYMOVYČ, Julia. Zasoby evfonizaciji ukrajinskoji ta slovackoji mov (zistavnyj aspekt). In Carpatica – Karpatyka. Vypusk 17, Ukrajinskoslovacki vzajemyny v haluzi istoriji, literatury ta movy. Užhorod : Užhorodskyj nacionaľnyj universytet, 2002, s. 311.
Ohlas:[3] 2003. UNUK, Drago. Zlog v slovenskem jeziku. 1. vyd. Ljubljana : Rokus, 2003, s. 176.
Ohlas:[4] 2004. SEDLÁKOVÁ, Marianna. Fonologický základ bernolákovskej kodifikácie slovenčiny. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, 2004, s. 136.
Ohlas:[4] 2004. SEDLÁKOVÁ, Marianna. K akomodačným a asimilačným zmenám vo vývine fonologického systému slovenčiny. In Slovenčina na začiatku 21. storočia. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2004, s. 276.