Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.011929
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Netty - príd. meno Nettyn?
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:Roč. 31, č. 3 (1966), s. 190-191
Ohlas:[4] 2002. OLOŠTIAK, Martin. Transfonemizácia v kontaktovom vzťahu angličtina-slovenčina. In Jazykovedný časopis : vedecký časopis pre otázky teórie jazyka, ISSN 0021-5597. 2002, roč. 53, č. 2, s. 125.